چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۵

ببینید|جلسه بررسی برنامه‌ها چشم‌انداز توسعه ترانزیت کشور در سال ۱۴۰۱

عکس:عارف طاهرکناره

دریافت تصاویر