دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۱

ببینید|بررسی پیشرفت پروژه طرح نهضت ملی مسکن به ریاست وزیر راه و شهرسازی

عکس:عارف طاهرکناره

دریافت تصاویر