چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۱

ببینید|پیشرفت پروژه های طرح نهضت ملی مسکن در استان خراسان جنوبی

دریافت تصاویر