دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۲

ببینید| عملیات تعمیر و نوکوبی گاردریل حوزه شهرستان کرمانشاه