شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ - ۰۶:۳۲

ببینید: بازدید و همراهی با موضوعات و مسایل عشایر استان تهران در سفر به دشت لار