دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۰

ببینید| عملیات ایمن سازی تقاطع پل چهر به پتروشیمی کرمانشاه