یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۱

ببینید|عملیات نصب تابلو در ورودی جاده قدیم محور بیستون به کرمانشاه