یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۲

ببینید|بازدید خبرنگاران از پروژه های نهضت ملی مسکن استان فارس