چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۰

ببینید| خط کشی ورودی شهر بیرجند به طول چهار کیلومتر

دریافت تصاویر