پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۸

ببینید| اجرای عملیات روکش آسفالت در جاده های شهرستان قاین به همت راهداران این شهرستان

دریافت تصاویر