چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۹

ببینید | مجمع عمومی رسیدگی به عملکرد مالی ۱۴۰۰ سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی