پنجشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۰

ببینید|بازدید مشاور وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل حوزه وزارتی از ترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)