جمعه ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ - ۰۴:۰۴

ببینید| بازدید استاندار اصفهان و مدیرکل راه و شهرسازی استان از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان