شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۴

ببینید| آماده سازی بیش از ۲ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در شمال سیستان و بلوچستان برای بهره برداری تا پایان سال ۱۴۰۱