یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۷

ببینید |گزارش تصویری از ساخت راه روستایی اناج به مووک در شهرستان خنداب