شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۸

ببینید| برف روبی و نمک پاشی در محور سی سخت به پادنا