جمعه ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۲

گزارش تصويري / حضور دكتر ايزدي در محله سیروس و بازار تهران