سه‌شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۱

نشست مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اعضای تعاونی های مسکن ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی با هدف تآمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن