چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۲

با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد:

ببینید | نشست هم اندیشی رؤسای ادوار گذشته سازمان هواپیمایی کشوری