پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۹

سفر وزیر راه و شهرسازی به استان خراسان جنوبی از واگذاری خانه یک طبقه تکمیل شده طرح نهضت ملی مسکن تا افتتاح ۵۰ کیلومتر جاده (۱)