پنجشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۹

ببینید|روند پیشرفت فیزیکی طرح نهضت ملی مسکن در گلستان