چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۱

ببینید | برگزاری مجمع عمومی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۰ شرکت بازآفرینی شهری ایران