پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۹

ببینید|عملیات برف روبی در گردنه بید سرخ استان کرمانشاه