پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۷

ببینید|عملیات برف روبی در گردنه کشکمیر شهرستان سنقر و کلیایی استان کرمانشاه