پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۳

ببینید | وزیر راه و شهرسازی با حضور در بنیاد سینمایی فارابی به تماشای فیلم سینمایی «کاپیتان» نشست.