چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۵

ببینید| حضور رئیس و عضو کمیته حمل و نقل ستاد خدمات سفر گلستان در اولین جلسه کمیسیون مدیریت ایمنی حمل و نقل و راههای استان