چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۶

ببینید| نمایشی از اتحاد اقوام و ادیان در پویش همراهان سفر ایمن آذربایجان غربی