دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۵

ببینید| تامین ۴۵۰ هزار تن مصالح برای احداث بزرگراه در استان سیستان و بلوچستان با انفجار ترانشه و معادن