پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۴

ببینید| هفتاد و هشتمین برنامه ارتباط مردمی اداره راه و شهرسازی شرق سمنان برگزار شد