شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۹

ببینید| ادامه پروژه چاه جام بیارجمند قطعه ۳ بطول ۳۶ کیلومتر