پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۱

ببینید| رفع تصرف گسترده از اراضی ملی پردیس