شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۷:۴۳

بمنظور رفع مشکلات مردم انجام شد.

ببینید | دیدار مدیر کل راه و شهر سازی شرق استان سمنان(شاهرود)با مردم