پنجشنبه ۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۷

ببینید|واگذاری ۱۵۰۰ قطعه زمین به متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دراستان خراسان جنوبی