شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۷

ببینید|مناقصه انتخاب پیمانکار برای تکمیل پروژه ۳۳۶ واحدی مسکن مهر(سنگسر)در شرق استان سمنان انجام شد