دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۹

ببینید| فرایند انعقاد قرارداد واگذاری اراضی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهر یزد