پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۳

ببینید|واگذاری ۲۲۶ قطعه زمین به مشمولین طرح جوانی جمعیت در استان خراسان شمالی تحت عنوان پویش پیامبر رحمت (ص)