شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۱

ببینید| معرفی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی بعنوان دستگاه منتخب در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۱