یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۲

ببینید| آیین واگذاری زمین به ۲۵۰۰ متقاضی تهرانی قانون حمایت از جوانی جمعیت با حضور وزیر راه و شهرسازی