دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۰

ببینید| آیین واگذاری زمین به ۳۸۰ متقاضی قانون حمایت از جوانی جمعیت دراستان خراسان جنوبی