دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۳

ببینید| مراسم اعطای ۵۷۰ قطعه زمین به خانوارهای طرح جوانی جمعیت