جمعه ۱۹ آبان ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۶

ببینید | سفر مدیرعامل سازمان ملی زمین ومسکن به استان اصفهان در راستای رفع مشکلات طرح نهضت ملی مسکن