شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۱

ببینید|تأمین و تخصیص زمین جهت مسکن کارکنان مپنا انجام شد