پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۴

ببینید | اولین سالروز عروج آسمانی مجاهد خستگی‌ناپذیر، وزیر انقلابی و سردار سپاه اسلام شهید مهندس رستم قاسمی