یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۸

ببینید|پنجمین مرحله انتخاب قطعات اراضی مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سمنان