پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۶

ببینید|تسطیح و تیغه‌زنی راه روستای میرعبدلی شهرستان جوانرود استان کرمانشاه