پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۶

ببینید| بازدید استاندار اردبیل با همراهی مدیرکل راه و شهرسازی استان از پروژه های شهرک ۶۴۵ هکتاری سردار شهید سلیمانی اردبیل