دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۶:۴۰

ببینید|نصب برج‌های نوری و چراغ‌های روشنایی در شرق استان سمنان(شاهرود)