جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۰

ببینید| آغاز عملیات اجرایی آماده سازی پروژه ۳۷ هکتاری نهضت ملی مسکن آبادان