دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۵

ببینید| اجرای طرح آشکارسازی وسایل نقلیه هدف (کامیون های باری و حامل مواد سوختی و خطرناک) در شهرستان بروجرد