پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۵

ببینید | برگزاری جلسه تخصصی هم اندیشی با کارشناسان نظارت عالیه و برنامه ریزی در سال ۱۴۰۳ توسط اداره کل راه و شهرسازی گلستان